PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON LAI CÁCH
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Nguyễn Thị Tươi25-36ThA+
2Lê Thị Huế25-36ThB+
3Nguyễn Thị Thúy C25-36ThC+
4Nguyễn Thị Hà25-36ThD+
5Vũ Thị Khánh3-4TA+
6Nguyễn Thị Thắm3-4TB+
7Ngô Thị Hiếu3-4TC+
8Nguyễn Thị Ngà3-4TD+
9Vũ Thị Thoan3-4TE+
10Nguyễn Thị Hương4-5TA+
11Hoàng Thị Thúy B4-5TB+
12Nguyễn Thị Kim Huế4-5TC+
13Đặng Thị Phường4-5TD+
14Nguyễn Thị Kiều4-5TE+
15Nguyễn Thị Hậu4-5TF+
16Đỗ Thị Loan4-5TG+
17Hoàng Thị Quỳnh4-5TH+
18Nguyễn Thị Thu Hà5-6TA+
19Triệu Thị Thơ5-6TB+
20Vũ Thị Tuyết5-6TC+
21Bùi Phương Thảo5-6TD+
22Vũ Thị Trang5-6TE+
23Nguyễn Thị Phương5-6TF+
24Lưu Thị Lúa5-6TG+
25Vũ Thị Loan5-6TH+