PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON LAI CÁCH
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Lê Thị Huế25-36ThA+
2Vũ Thị Hồng Hạnh25-36ThA+
3Nguyễn Thị Thúy25-36ThB+
4Nguyễn Thị Thỏa25-36ThB+
5Nguyễn Ngọc Dung25-36ThC+
6Hoàng Thị Quỳnh25-36ThC+
7Vũ Thị Khánh3-4TA+
8Nguyễn Thị Ngọc Hân3-4TA+
9Nguyễn Thị Tươi3-4TB+
10Nguyễn Thị Ly3-4TB+
11Nguyễn Thị Ngà3-4TC+
12Phạm Thị Huế3-4TC+
13Triệu Thị Thơ3-4TD+
14Nguyễn Thị Thắm3-4TD+
15Mai Thị Thao3-4TE+
16Vũ Thị Hạnh3-4TE+
17Nguyễn Thị Kiều3-4TF+
18Nguyễn Thị Hà3-4TF+
19Nguyễn Thị Nga4-5TA+
20Vũ Thị Tuyết4-5TA+
21Hoàng Thị Thúy4-5TB+
22Nguyễn Thị Phương4-5TB+
23Nguyễn Thị Hương4-5TC+
24Nguyễn Thị Hà Trang4-5TC+
25Vũ Thị Trang4-5TD+
26Đỗ Thị Loan4-5TD+
27Phạm Thị Điệp4-5TE+
28Vũ Thị Chanh4-5TE+
29Đặng Thị Phường4-5TF+
30Nguyễn Thị Phượng4-5TF+
31Nguyễn Thị Hải4-5TG+
32Vũ Thị Mai Chi4-5TG+
33Đỗ Thị Phượng Anh4-5TH+
34Nguyễn Thị Hậu4-5TH+
35Lê Thị Hạnh5-6TA+
36Mai Thị Huyền5-6TA+
37Nguyễn Thị Thu Hà5-6TB+
38Nguyễn Thị Hơn5-6TB+
39Nguyễn Thị Kim Huế5-6TC+
40Nguyễn Thị Nhung5-6TC+
41Hoàng Thị Thúy5-6TD+
42Trịnh Phương Khánh5-6TD+
43Bùi Phương Thảo5-6TE+
44Nguyễn Thị Thùy5-6TE+
45Vũ Thị Thoan5-6TF+
46Lê Thị Kim Anh5-6TF+
47Lưu Thi Lúa5-6TG+
48Nguyễn Thị Tuyết5-6TG+
49Vũ Thị Loan5-6TH+
50Vũ Thị Hạnh5-6TH+