PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON LAI CÁCH
HỒ SƠ HỌC SINH
Năm:  Khối :  Lớp :